PROMOCJE

Jak otrzymać mgiełkę w prezencie? To proste :) 


Warunkiem naliczenia się rabatu w wysokości 49 zł (równowartość jednej mgiełki), jest wpisanie kodu MOIRA4U w koszyku zamówienia. 

 • Dodaj do koszyka 3 dowolne świece oraz wybraną mgiełkę z naszego sklepu Manufaktura Zapachów MOIRA
 • Wpisz kod rabatowy MOIRA4U
 • Rabat na mgiełkę naliczy się automatycznie po wpisaniu kodu :)


Regulamin Akcji Promocyjnej „MGIEŁKA W PREZENCIE” 

§1 Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej oraz stanowi podstawę prowadzenia akcji promocyjnej w sklepie internetowym pod adresem www.manufakturamoira.pl, określając warunki Promocji oraz prawa i obowiązki osób uczestniczących w Promocji „Mgiełka w prezencie”. Celem Promocji jest budowanie świadomości i popularności marki MANUFAKTURA ZAPACHÓW MOIRA, jej produktów, pozyskiwanie nowych klientów oraz reklamowanie produktów.

§ 2 Organizator Akcji Promocyjnej

Organizatorem Promocji jest MATEUSZ JAN TELIŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOIRA Mateusz Teliński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6692399115, nr REGON 381293449, ul. Adama Branickiego 10/4, 02-972 Warszawa, zwany dalej („Organizator”).

§ Uczestnicy Akcji Promocyjnej

W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorcy zwani „Klientami”.

§ 4 Czas i miejsce trwania Akcji Promocyjnej

 1. Niniejsza Promocja rozpoczyna się w terminie od 10.01.22. Miejscem przeprowadzenia Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.manufakturamoira.pl
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w terminie wcześniejszym niż podany bez podania przyczyny.

§ 5 Informacja ogólna o Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz pośrednictwem Newslettera.
 2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Wszelkie informacje o promocji znajdują się również na stronie internetowej Organizatora.

§ 6 Zasady i warunki obowiązywania promocji

 1. Promocja polega na tym, iż Klient, który w czasie trwania Promocji jednorazowo zakupi w sklepie internetowym 3 (trzy) dowolne świece oraz wybraną mgiełkę do wnętrz ze strony Organizatora i wpisze kod rabatowy MOIRA4U, nabędzie je w cenie 3 (trzech produktów). Rabat na mgiełkę w wysokości 49,00 zł zostanie automatycznie naliczony po wprowadzeniu kodu rabatowego MOIRA4U. Rabat zostanie udzielony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Maksymalna kwota rabatu na jednorazowe zamówienie wynosi 49,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych, 0 groszy).
 3. Rabat zostanie obliczony proporcjonalnie na wszystkie produkty w zamówieniu, dając w sumie końcowej ww maksymalną kwotę rabatu.
 4. Zwrot produktów zakupionych w promocji jest możliwy na zasadach ogólnych obowiązujących w sklepie internetowym.
 5. Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie promocji.
 6. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.manufakturamoira.pl

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 3. Klient może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie.
 4. Naruszenie przez Klienta którejkolwiek z zasad lub warunków niniejszego regulaminu Promocji stanowi podstawę odmowy sprzedaży produktów w ramach Promocji.
 5. Udział w promocji jest dobrowolny.
 6. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.manufakturamoira.pl/
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
 8. Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu objętego Promocją na inny produkt.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl